O NAS > Misja

Kryzys w przedsiębiorstwie, który zagraża jego dalszemu funkcjonowaniu rozwija się zwykle według jednego wzoru. Najpierw pojawia się kryzys strategiczny, następnie powstaje problem z uzyskaniem dochodów, który prowadzi do kryzysu płynności. Jeśli w odpowiednim momencie przedsiębiorca nie przeciwstawi się biegowi zdarzeń, może się to skończyć jego upadłością, bądź likwidacją.

Aby temu zapobiec, konieczne jest wprowadzenie właściwego planu restrukturyzacji.

Jako spółka TrustBack radzimy, wspieramy i towarzyszymy krajowym przedsiębiorstwom z wielu branż w powrocie do odzyskania płynności finansowej oraz umacnianiu ich pozycji na rynku. W swoich działaniach wychodzimy naprzeciw rosnącym oczekiwaniom oraz zobowiązaniom przedsiębiorców, działających na konkurencyjnym, globalnym rynku.

Właściwa restrukturyzacja uwzględnia nie tylko gospodarcze, ale także prawne i strukturalne warunki prowadzenia bieżącej działalności. Efektywnie wspieramy naszych Klientów poprzez restrukturyzację zadłużenia, finansowanie bieżącej działalności, doradztwo prawne oraz strategiczne. Poprzez współpracę z kancelariami prawnymi oraz doradcami finansowymi jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową pomoc w jednym miejscu i jednym czasie (również w siedzibie Klienta).

W obliczu kryzysu pomagamy w poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw i osób fizycznych, które powierzają nam swoje finanse. Naszym celem nadrzędnym jest ścisła, transparentna i oparta na zaufaniu współpraca z naszymi Klientami.

Naszym głównym kryterium samooceny jest poziom zadowolenia naszych Klientów. Każde przedsiębiorstwo jest inne, każde zadanie odrębne. Zdajemy sobie z tego sprawę i ściśle to respektujemy. Poznanie potrzeb, życzeń, celów i wartości Klienta są dla nas podstawą do dalszej współpracy. Dzięki temu nasze rozwiązania są zawsze dopasowane do indywidulanych potrzeb naszych interesariuszy!

Swoją pracę rozumiemy jako kreatywny proces, złożony z wielu płaszczyzn funkcjonowania danej Organizacji, począwszy od aspektów mikro- i makroekonomicznych, finansowych i strukturalnych, a kończąc na psychologii i strategii zarządzania personelem. Wszelkie rozwiązania powstają w ścisłej współpracy z Klientem. Jesteśmy niezależni i oferujemy obiektywne spojrzenie z zewnątrz na poszczególne procesy zachodzące w Firmie dzięki zespołowi profesjonalnych doradców i specjalistów we wszystkich dziedzinach ekonomii, finansów, prawa, zarządzania i psychologii.

Nawet najlepszy plan nie ma szans na realizację, bez bliskiego i zdecydowanego wsparcia wszystkich zainteresowanych. Przyczyny kryzysu jak i możliwe rozwiązania muszą być otwarcie i rzeczowo komunikowane,  dlatego w proces restrukturyzacji staramy się włączyć nie tylko właścicieli i zarządy podmiotów, którym pomagamy, ale także kluczowych pracowników, klientów, dostawców oraz instytucje finansowe dotychczas kredytujące działalność danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu wszystkie podejmowane działania są skonsolidowane wokół jednego strategicznego celu, jakim jest odzyskanie płynności finansowej danego podmiotu oraz wypracowanie zdolności do generowania zysku na poziomie, który będzie satysfakcjonujący dla akcjonariuszy, właścicieli, członków zarządu i rady nadzorczej oraz poszczególnych pracowników, którym zależy na dobru i rozwoju Firmy, w której pracują.

Oferujemy kompleksową diagnozę istniejących w firmie problemów, dajemy gotową i co najważniejsze skuteczną receptę na ich rozwiązanie, wdrażamy ją wspólnie z kadrą zarządzającą naszych Klientów, a następnie monitorujemy jej realizację w czasie i wprowadzamy ewentualne korekty w obszarach specyficznych dla danej Organizacji.

Dzięki zastosowaniu naszej autorskiej strategii jesteśmy w stanie pomagać przedsiębiorstwom na różnym etapie zaawansowania technologicznego, poziomu kompetencji i wykształcenia kadry zarządzającej i kluczowych pracowników, różnym poziomie rozwoju poszczególnych produktów i usług oraz znajdujących się w różnym stadium kryzysu.

 

 

 

 

 

Kontakt

TRUST BACK

 

Dane kontaktowe

ul. Papiernicza 7
92-312 Łódź
tel. +48 42 677 78 21
fax. +48 42 677 77 91
email: kancelaria@trustback.pl

 

ZADZWOŃ DO NAS
TEL. 801 00 66 33


LUB NAPISZ
UŻYWAJĄC FORMULARZA
ON-LINE

  1. * pola wymagane