AKTUALNOŚCI

< Powrót

 

21
11.2016

Najpierw mediacja, a potem strajk

Zgodnie z prawem, strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50 proc. pracowników zakładu pracy. Informacja o strajku powinna być zakomunikowana co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Ostateczny środek
- Strajk jest więc środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu. Strajk może być zorganizowany bez zachowania tych zasad, jeżeli bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie rokowań lub mediacji. Może się tak stać również w wypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym - wyjaśnia Dariusz Kistela, starszy radca w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy.

Dla bardziej świadomych przedsiębiorców, budujących z pracownikami długofalowe, partnerskie relacje istotne jest również, że po wyjściu z mediacji strony są często w lepszych relacjach niż przed konfliktem. Rozstrzygnięcia sądowe nigdy takich relacji nie zbudują. Dobrze prowadzona mediacja (a taka nie ma udowodnić, która ze stron ma rację, tylko doprowadzić do porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony), jeśli jej wynik zostanie uznany za sprawiedliwy, pozwoli w przyszłości uniknąć pozwów sądowych i ryzyka związanego z procesowymi rozstrzygnięciami.

Pracownicy wolą mediacje
Pracownicy wolą mediacje, ponieważ w ich trakcie "trzymają rękę na pulsie". To także oni decydują, w jaki sposób rozwiązać albo kontynuować konflikt. Dzięki mediacjom mogą też zrozumieć inny punkt widzenia prezentowany przez właściciela. Nawet mediacje, które kończą się połowicznym sukcesem, obniżają negatywne emocje w firmie.

 

 

źródło : gazetaprawa.pl via mediacje.lex.pl

Kontakt

TRUST BACK

 

Dane kontaktowe

ul. Papiernicza 7
92-312 Łódź
tel. +48 42 677 78 21
fax. +48 42 677 77 91
email: kancelaria@trustback.pl

 

ZADZWOŃ DO NAS
TEL. 801 00 66 33


LUB NAPISZ
UŻYWAJĄC FORMULARZA
ON-LINE

  1. * pola wymagane